Najbližšie podujatie

30

september
Piatok
18/00

tanec

Elegancia kvantového králika

Neskorý zber

Pohybovo - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi  pevnými a presnými pravidlami. Projekt bol podporený: Ministerstvo kultúry SR, Nový Priestor, Štúdio 12, Babyfit, o.z.

Vstupné / celý lístok 6,- € / zľavnený lístok (ZŤP, dôchodcovia, študenti) 3,- €


námet a choreografia A. Sedlačková, D. Raček
hudba P. Groll
kostýmy D. Cigánková
svetelný dizajn K. Ďuricová

reakcie divákov
Samotný nápad pohybového vyjadrenia prírodných vied mi príde ako skvelá myšlienka, ktorá divadelným predstaveniam vo všeobecnosti presýtenými humanistickými témami určite chýba.
Ján, postgraduálny študent PF UK BA

Bolo to pre mňa veľmi prekvapivé. Autori sa však náročnej témy vo vzťahu k laickému publiku zhostili veľmi ohľaduplne, pretože tanec doplnili o sprievodne slovo, čím vytvorili vskutku originálnu formu popularizácie kvantovej fyziky. Som však presvedčená o tom, že ani experti na kvantovú fyziku by sa na predstavení nenudili. Táňa, absolventka PF UK BA
Čítajte viac

Aktuálne


MLIEČNE ZUBY 2016/2017 - ROZHODNUTIE

Do druhého kola súťaže Mliečnych zubov sa prihlásilo celkovo 11 projektov, z ktorých sme vyberali tretí projekt do sezóny 2016/ 2017 na realizáciu. 
Je ním projekt s názvom Veľká potreba, za ktorým stojí  kolektív autorov K. Thalerová, L. Petrušová,  J. Štupák, D. Krištofovičová a T. Procházka.
Tešíme sa! 

Po druhom kole 8. ročníka výzvy Mliečne zuby vyhlásenej  Štúdiom 12- priestorom pre novú drámu, bolo zaslaných 11 projektov. Dramaturgická rada vybrala   tretí  projekt, ktorý odporučila na realizáciu. . V nasledujúcej sezóne 2016/2017 sa budú v Štúdiu 12 realizovať nasledujúce projekty:

Ažbeta Vrzgulová a Peter Galdík: Charakterové hlavy 21
Autorský text tejto dvojice chce vytvoriť galériu  postavičiek stredoeurópskeho priestoru 21. storočia. Za hlavnú literárnu inšpiráciu autori považujú dielo Muž bez vlastností od Roberta Musila, v ktorom zachytil zvláštne duševné vákuum človeka.

Viktor Černický a kol.: Lehká zem
Ako vyzerá pohreb, keď sa oň zo všetkých síl a s najlepším úmyslom pokúsia klauni? Klaunská inscenácia sa bude venovať základným existenčným otázkam, akými sú hľadanie životnej istoty, neodbytná prítomnosť smrti a neustále prázdny žalúdok.


Kolektív autorov: Veľká potreba
Čerství absolventi umeleckých odborov a realita. Veľká potreba poukazuje na to, ako sú práca a pravidelný režim dôležité na psychiku človeka. Zámerom inscenácie je odkrývanie paranojí mladého, už neaktívneho človeka, ktorý sa zamýšľa nad svojimi potrebami a kategorizuje ich.  
Čítajte viac