Najbližšie podujatie

4

september
Nedeľa
19/00

divadlo

Vydláždený život

Divadlo elledanse

Päť tanečníkov hovorí o spôsobe fyzického života, aký vedieme na začiatku 21. storočia. V okovách sociálnych noriem a kultúrnych zákazov, ktoré pre seba ľudstvo vytvorilo, je náš dnešný telesný život značne obmedzený. Prostredie, v ktorom sa pohybujeme, nám diktuje, čo v ňom môžeme a nemôžeme robiť s našimi telami. Všetko odlišné spadá do kategórie neprípustného a nielen to. Ploché podlahy, na ktorých trávime väčšinu svojho života, štandardizujú spôsob, akým sa hýbeme. Všetky naše kroky sú identické veľkosťou a svalovým úsilím, ktoré vyžadujú.Tanečníci hovoria aj o mentálnych obmedzeniach fyzického prejavu v oblasti sexuality a o používaní osobnej slobody na nadviazanie intímnych vzťahov.

Vstupné: celý lístok 5,- / zľavnený 3,- 

Text, réžia a choreografia: Rotem Tashach (ISR) v spolupráci s tanečníkmi
Asistentka choreografie: Olivia Court Mesa (ISR)
Asistent réžie: Emil Leeger
Svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
Kostýmy: Michaela Mokrá
Preklad a textová úprava: Tomáš Procházka, Michaela Lesayová a Veronika Pavelková
Foto a grafický dizajn: Vladimír Holina

Účinkujú: Edita Antalová, alt. Zuzana Hianiková, Dana Okáliová, alt. Michaela Šimonová, Jana Šuchová, alt. Leona Tešinská, Michal Heriban a Pavol Kovalčík

Premiéra: 7.9. a 27.9. 2014
Čítajte viac

Aktuálne


MLIEČNE ZUBY 2016/2017 - ROZHODNUTIE

Do druhého kola súťaže Mliečnych zubov sa prihlásilo celkovo 11 projektov, z ktorých sme vyberali tretí projekt do sezóny 2016/ 2017 na realizáciu. 
Je ním projekt s názvom Veľká potreba, za ktorým stojí  kolektív autorov K. Thalerová, L. Petrušová,  J. Štupák, D. Krištofovičová a T. Procházka.
Tešíme sa! 

Po druhom kole 8. ročníka výzvy Mliečne zuby vyhlásenej  Štúdiom 12- priestorom pre novú drámu, bolo zaslaných 11 projektov. Dramaturgická rada vybrala   tretí  projekt, ktorý odporučila na realizáciu. . V nasledujúcej sezóne 2016/2017 sa budú v Štúdiu 12 realizovať nasledujúce projekty:

Ažbeta Vrzgulová a Peter Galdík: Charakterové hlavy 21
Autorský text tejto dvojice chce vytvoriť galériu  postavičiek stredoeurópskeho priestoru 21. storočia. Za hlavnú literárnu inšpiráciu autori považujú dielo Muž bez vlastností od Roberta Musila, v ktorom zachytil zvláštne duševné vákuum človeka.

Viktor Černický a kol.: Lehká zem
Ako vyzerá pohreb, keď sa oň zo všetkých síl a s najlepším úmyslom pokúsia klauni? Klaunská inscenácia sa bude venovať základným existenčným otázkam, akými sú hľadanie životnej istoty, neodbytná prítomnosť smrti a neustále prázdny žalúdok.


Kolektív autorov: Veľká potreba
Čerství absolventi umeleckých odborov a realita. Veľká potreba poukazuje na to, ako sú práca a pravidelný režim dôležité na psychiku človeka. Zámerom inscenácie je odkrývanie paranojí mladého, už neaktívneho človeka, ktorý sa zamýšľa nad svojimi potrebami a kategorizuje ich.  
Čítajte viac