Štúdio 12 nie je len o bežnom programe. Našou ambíciou je vytvárať aj dlhodobé projekty, či inscenačné cykly, ktorými chceme podporovať rôzne skupiny tvorcov, podnecovať vznik inscenácií, či textov, na rôzne témy, vzdelávať divadelné publikum i tvorcov a prispievať ku kooperácii viacerých divadelníkov, či inštitúcií.


Divadelné skratky- naširoko o slovenskom divadle

Projekt postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. Od roku 2012 sa v rámci tohto projektu v Bratislave predstavili Mestské divadlo v Žiline, STANICA Žilina, Divadlo Pôtoň z Bátoviec, Divadlo J. G. Tajovského zo Zolena,  Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, TABAČKA  z Košíc. Po predstavení nasleduje  prezentácia  divadla a diskusia.

Prezentované divadlá v rámci projektu:
17.12.2012 Divadlo A. Duchnoviča, Prešov (Ladislav Smoček: Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho.
29.4.2013 Mestské divadlo, Žilina (Jean Luc Lagarce: Som doma a čakám, že príde dážď)
25.3. 2014 Divadlo Pôtoň, Bátovce (Vertikálna migrácia)
22.4.2014 Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen- Šesť autorov hľadá postavy
18.3.2015 BOD.Y &SKOK. /STANICAPeter Šavel a kol.: Bakkheia – dancing on the edge
14.6.2016. Divadlo na Peróne/Tabačka, Košice: Búvaj
13.10.2017. Nástupište 1-12/Topoľčany: Suvenír
Súvisiace produkcie

Čítajte viac

Periférne videnie

Projekt Periférne videnie je zameraný na podporu marginalizovaných skupín a minorít, obzvlášť v kontexte komunitnej formy divadla. Projekt predstavuje platformu určenú na podporu tohto typu divadla, ktoré má v súčasnom divadelnom svete svoje nezastupiteľné postavenie. Výsledkom je viacero inscenácií, ktoré v Štúdiu 12 uviedli divadla pracujúce napríklad s LGBT komunitou, predajcami časopisu NOTA BENE, nevidiacimi či nepočujúcimi. Súčasťou projektu sú/boli Divadlo bez domova, Divadlo NOMANTINELS, Divadlo Zrakáč či Divadlo Tiché iskry.


Súvisiace produkcie

 • Natreté strachom Andrej Kuruc
 • Jubileum George Tabori – Divadlo Zrakáč
 • SMER FLORIDA Divadlo Tiché iskry
 • Respektíve Divadlo Tiché iskry
 • Vzťahovačky Divadlo Zrakáč
 • IDENTIKIT Kuruc, Hvorecký, Scherhaufer
 • Pripojení Divadlo NOMANTINELS
 • Sally Divadlo NOMANTINELS
Čítajte viac

Mliečne zuby

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12 bez žánrového obmedzenia. Prihlášku do projektu si môžte stiahnuť tu.
Ich ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov. Vytvárajú priestor a primerané podmienky na prvé inscenačné pokusy mladých tvorcov, ktorí ešte nerealizovali inscenáciu v podmienkach profesionálneho divadla. Platforma Mliečne zuby vznikla na jar 2007 ako spoločná aktivita Divadelného ústavu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Mliečne zuby majú za sebou štyri série a 15 zrealizovaných inscenácií. Projekt podporil profesionálny štart tvorcov, ako sú Andrej Kuruc, Andrej Kolenčík, Júlia Rázusová či Lukáš Brutovský. Najúspešnejším bol debut režisérky Adriany Totikovej Žena cez palubu. V roku 2009 bola táto inscenácia v ankete DOSKY nominovaná v kategórii Objav sezóny.


Súvisiace produkcie

 • MNEMOJOHANN Katarzyna Dudzic
 • Chlap(c)i Silvia Vollmanová
 • Tri hlasy Andrej Bednárik
 • Etogramy D. Krištofovičová:
 • MANUÁL Ondrej Remiáš
 • TRI- ŠTYRI OPICE Zuzana Hudeková:
 • LOVEC ŠTBÁKOV Pacientárium
 • IMPROVIZÁCIA NA HRUŠKY Matej Moško
 • OPIČÍ ŠTÁT Matej Moško
 • SAMSON Divadlo NUDE
 • MR. IONES & CO. Martina Mašlárová
Čítajte viac