December 2017

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

najbližšie podujatie:

Verzus

Predstavenie pracuje s témou ženy a jej mnohých odtieňov cez obnažené emócie.

“Ty nie si žena. Ani v mojom vnútri nebudíš pocit niečoho ženského. Iba keď o tebe hovorím, tak ti moje slová dávajú ženský rod a moje výrazy obrysy ženstva. Ja o tebe totiž musím hovoriť s nehou a láskyplným snom, a na to si slová nájdu hlas len tak, že ťa oslovia ako ženu.”


Vstupné: 4€ / 2€ zľavnené

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

filtrovať podľa kategórií

5. december 2017
Utorok – 16/00
prednáška – Kriticky o kritike

Ako sa pozerať na tanec

Slovenské centrum AICT

Tanec ako estetická kategória. Tanec ako javiskové umenie rozvíjajúce naše vnímanie. Tanec, ktorý vykresľuje príbehy. Tanec plný symboliky a podtextov. Tanec ako abstrakcia pohybu v priestore, tvorená neverbálnymi kódmi. Tanec, ktorý zabáva. Tanec ako nástroj spoločenskej kritiky. Fascinujúce presahy tanca do iných umeleckých druhov. Tieto i ďalšie témy nastoľuje prednáška, ktorá je venovaná žánrovým, interpretačným a terminologickým špecifikám tanečného umenia.

Vstup voľný

Prednáška je druhým dielom vzdelávacej série Kriticky o kritike, ktorú organizuje Slovenské centrum AICT. Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner projektu podporil Fond na podporu umenia. 

Prednáša: tanečná teoretička a kritička, dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová