Február 2018

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

J/E/AN

Autorská inscenácia inšpirovaná životom a dielom francúzskeho dramatika Jeana-Luca Lagarcea a rodinnými väzbami, ktoré vedia ochladnúť, ale nikdy sa nepretrhnú.

“Vrátiť sa po toľkých rokoch, nájsť tých, ktorí boli súčasťou tvojho života, ktorí boli tvojím životom, s nádejou, že budete v rozhovore pokračovať
​ tam, ​
kde si ho zanechal…”

Vstupné: 5€ / 3€ zľavnené


filtrovať podľa kategórií

28. február 2018
Streda – 19/00
hudba

Recitál Michala Paľka

Michal Paľko spája vlastné kompozície s otvoreným systémom voľnej improvizácie. Koncert ozvláštni, okrem hry na cimbal, využitím multikanálovej elektroniky, sady bicích a použitím starých nástrojov. Koncert bude práve výnimočný tým, že Paľko predelí vlastné skladby s repertoárom z 18. storočia. Skĺbi skúsenosti hráča so Solamente naturali a interpreta súčasnej hudby.

Vstupné: dobrovoľné

Spoluorganizuje: Hurhaj, o.z.