Pracovný tím

Adresa

ŠTÚDIO 12
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava

studio12@theatre.sk
02 / 2048 7602

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Predaj vstupeniek polhodinu pred začiatkom každého predstavenia.